Bevers in de Lage Vaart                                                                                                  9 augustus 2005

  

Artikel uit "Almere deze week" van 9 augustus.

                                                                 

 

Beste Karpervissers,
Ik werd attent gemaakt op jullie site vanwege de beverwaarneming. Vissers hebben in Flevoland inderdaad een goede kans om een bever te treffen, en het blijft ook altijd interessant om die waarnemingen te krijgen. De bever breidt uit in Flevoland en ik probeer de ontwikkeling een beetje in de gaten te houden. Nieuwe waarnemingen blijven dus welkom. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de locatie van jullie waarnemingen.

Eenzelfde verhaal geldt voor de ringslang. Vooral de Lage vaart ter hoogte van de Oostvaardersplassen (Lelystadse deel) biedt goede kansen. ‘Onze’ broeihopen in het Oostvaardersveld zorgen voor de mogelijke uitbreiding in Flevoland. Waarnemingen van ringslangen hebben altijd mijn belangstelling. Wellicht is een link naar de site www.visseninFlevoland.nl ook aardig voor jullie site?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Reinhold
Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP Lelystad
0320-294932

E-mail: Reinhold@landschapsbeheer.net
www. landschapsbeheer.net

 

 

 

 

ALMERE - Regelmatig worden er bij de flats langs de Lage Vaart in Almere bevers gesignaleerd. Het is bijzonder dat deze ooit uitgestorven diersoort vlak bij de bewoonde Almeerse wereld is komen wonen. Boswachter Herman Hake van Staatsbosbeheer is blij dat de bever zich zo thuis voelt in de stad. Langs de Lage vaart laat hij zien waar de bevers hun burcht hebben en vertelt hoe ze hier gekomen zijn. 'Er zijn op dit moment in Almere vier burchten bekend met bevers. Bij het Wilgenbos, de Vaartplas, achter de Kemphaan en in de Lage Vaart. De bevers hebben een territorium van 4 kilometer. Het is een heel schuw beest maar hij is nu toch heel dicht bij de mensen en de bewoonde wereld in Almere. 

Boswachter Herman Hake van Staatsbosbeheer.

 

Zo komt de natuur vlak bij huis." Op een plek bij bij de Lage Vaart, die Hake liever geheim wil houden, laat hij zien waar de bever spectaculair huisgehouden heeft. "Hier lag op een gegeven moment een boom over de weg. Niet omgewaaid, maar volledig doorgeknaagd door bevers. Als je de stam bekijkt, zie je precies waar hun tanden het werk hebben gedaan." Ook de exacte plek van de burchten wil Hake liever niet naar buiten brengen. "De bevers moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Als de mensen bij de Lage Vaart gaan kijken, hebben ze - met enig geduld - wel regelmatig kans de beestjes te zien zwemmen."  

    

Zelfs diegene die nooit een bever in levende lijve heeft gezien, kent dit opmerkelijke dier met z'n platte staart. Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa. Ze eten kruiden, wortels en boomschors. Om voldoende schors te bemachtigen, knagen ze soms hele bomen om zoals bij de Lage Vaart. Overdag houden de bevers zich schuil in hun burcht. Dat is een groot hol onder een takkenberg die is aangesmeerd met modder. De ingang ligt in de oever, onder water. In de burcht leven vader- en moederbever met hun jongen van de afgelopen twee jaar. Soms bestaat zo'n bevergezin uit wel vijf dieren. De laatste Nederlandse bever werd in 1826 gedood. Toen de bever in 1988 opnieuw werd geďntroduceerd in de Biesbosch, fungeerde Natuurpark Lelystad als fokcentrum. Uit dit centrum wisten twee dieren te ontsnappen en sindsdien leeft er een populatie 'wilde' bevers in Flevoland. Er zijn maar een paar honderd bevers in heel Nederland.  

    

In 2005 zijn er naar schatting tien stuks in Almere. Almere is inmiddels dus een belangrijk leefgebied geworden. Er is volop voedsel. De dode bomen langs de Lage Vaart zijn allemaal het werk van de bever. Doordat de bever aan die bomen heeft gegeten gaan ze dood. "De bomen zijn dus niet door ziekte doodgegaan, maar door het knagen van de bever", vertelt Hake. "Er worden ook speciaal voor de bevers bomen geplant die ze lekker vinden en kunnen gebruiken voor hun burcht en voedsel. Het voordeel van Almere is dat de vaarten niet snel bevriezen, een goede waterkwaliteit hebben en diep genoeg zijn zodat de bever onder water een ingang naar de burcht kan graven. Alleen de damwanden langs de oevers vormen een probleem. Een bever kan hier niet doorheen graven. Door stukken damwand weg te halen en hier bij voorkeur natuurvriendelijke flauwe oevers aan te leggen, wordt de oever weer toegankelijk en aantrekkelijk voor de bevers."

 

 

Deze foto is gemaakt door Rob Kooiman in de vroege ochtend van "de Nacht van Almere 2005". De meesten van ons hebben hem eveneens langs zien zwemmen, en toen ik dit artikel in de krant las, dacht ik dat het leuk zou zijn om het hier te plaatsen. Nu weten we zeker waar die bevers vandaan komen.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Reageren op dit artikel? mail naar kca@live.nl